การฝึกหัดโขน TRAINING FOR THE KHON

การฝึกหัดโขน
ตัวละครของการแสดงโขนที่จะใช้ในการฝึกหัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ
-ตัวพระ: รูปร่างหน้าตาสวย จมูกเป็นสัน ลำคอโปร่งระหง ไหล่ลาดพองาม ช่วงอกใหญ่ สะเอวเล็ก ตะโพกพาย ช่วงแขนและช่วงขาสมส่วน
-ตัวนาง: รูปร่างหน้าตาสวย จมูกรับกับใบหน้า ร่างเล็ก ช่วงแขนและขาไม่ยาวมาก ลำตัวเรียว สะเอวเล็ก ตะโพกพาย
-ตัวยักษ์: รูปร่างใหญ่ ลักษณะคล้ายตัวพระ แต่ไม่สู้ดูหน้าตา ท่าทางแข่งแรงกำยำ
-ตัวลิง: รูปร่างป้อมๆ ไม่สูงมากนัก ท่าทางหลุกหลิก คล่องแคล่ว ไม่สู้ดูหน้าตา
สำหรับผู้หญิงที่จะฝึกหัดเป็นตัวพระ – ตัวนางนั้น ก็จะฝึกหัดตั้งแต่การนั่งโดยนั่งพับเพียบ ตึงเอว ตึงไหล่ ดัดปลายนิ้ว หากเป็นตัวพระจะนั่งพับเพียบแบะเข่าออก ตัวนางจะนั่งพับเพียบหนีบหน้าขาเข้าซ้อนทับลดหลั่นกัน หลังจากนั้นจะมีการดัดร่างกาย แขนขาในท่าต่างๆ เช่น ดัดมือ ดัดข้อมือ ดัดแขน ดัดหลัง นั่งกระดกเท้า ยกเท้า ฯลฯ เมื่อร่างกายพร้อมแล้วก็จะให้ฝึกหัดท่องจังหวะและฝึกรำหน้าทับเพลงช้าและเพลงเร็ว หลังจากนั้นก็จะฝึกหักรำแม่บทต่อไป
สำหรับผู้ชายนั้นจะแบ่งเป็นตัวพระ ตัวยักษ์ และตัวลิง มีการฝึกหัดแยกออกไปเรียกว่าฝึกหัดโขน โดยในระยะแรกจะฝึกร่วมกันได้คือฝึกตบเข่า ถองสะเอวและเต้นเสา
TRAINING FOR THE KHON
Performers of the Khon are normally male, although at times the roles of human males and females are taken by women. They are trained from early childhood. Since the roles in the story of the Ramakien are of four categories, the training is divided into four sections, namely those of the male human, the female human, and the demoniac and simian parts. For the human roles the training is identical with those of the dance drama which has been described elsewhere.* It is here proposed to deal only with the demon and monkey roles, as follows:
วิธีฝึกหัดเบื้องต้น
ตบเข่า การฝึกตบเข่านี้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักจังหวะอันเป็นหลักสำคัญในการฝึกนาฏศิลป์ไทย (ดังรูป)
Preliminary training for these parts is identical, and consists of:
1. ตบเข่า การฝึกตบเข่านี้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักจังหวะอันเป็นหลักสำคัญในการฝึกนาฏศิลป์ไทย (ดังรูป)
Tapping the knees, in order to train the pupil to realize a sense of rhythm and musicality;


2. ถองสะเอว การฝึกถองสะเอวนี้จะทำให้ผู้เรียนรู้ยักเยื้องลำตัว ยักคอและไหล่ตลอดจนใบหน้าได้อย่างคล่องแคล่ว (ดังรูป)
Knocking the waist, accustom the upper part of the body to flexibility;

3. เต้นเสา การฝึกเต้นเสานี้จะฝึกให้ผู้เรียนมีกำลังขาคงที่ และฝึกโดยใช้เท้ากระทืบให้หนักแน่น ฝึกจังหวะเต้น ให้สม่ำเสมอกันอันเป็น ลีลาสำคัญในการแสดงโขน (ดังรูป)
Steps at the pole, to accustom the legs to correct angular poses and strengthen them for angular movements;

4. ถีบเหลี่ยม เป็นการคัดส่วนขาให้ได้เหลี่ยมสามารถตั้งเหลี่ยมได้ฉากและมั่นคง การถีบเหลี่ยมนี้ทำให้ผู้เรียนเมื่อย่อเหลี่ยมแล้ว มีทรวดทรงดีสวยงาม (ดังรูป)
Pressing into angles, to bend and retain the body, arms, legs and breast into fixed angles so that there could be no undignified stooping at any moment during the dance.

วิธีหัดลิงโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ผู้ฝึกหัวตัวลิงยังจะต้องฝึกท่าทางเบื้องต้นเฉพาะหรือจะเรียกว่ากายกรรมก็ได้ เช่น การหกคะเมน ตีลังกา ม้วนหน้า ม้วนหลัง พุ่งม้วนสามตัว ตีลังกาหลัง ตีลังกาหน้า เพื่อให้มีลีลา คล่องแคล่ว ว่องไว โลดเป็นอีกด้วย
ฉีกขา ฝึกสำหรับตัวลิงโดยเฉพาะการฉีกขานี้เพื่อให้ผู้เรียนย่อเหลี่ยมได้สวยงามในขณะที่ หกคะเมนหรือตีลังกาก็จะทำให้เท้านั้นกางออกเหยียดตึงดูสวยงาม (ดังรูป)
Squaring the thighs, in order to strengthen them and to enable the legs to stretch out to their full length;
Turning somersault, a special somersault for the simian role in which the pupil first places his hands and feet on the ground, keeping his face upwards as in fig.

After this the pupil is taught either singly or in batches of two or three in the simian movements, the instructor is not only setting example but always ready to help in balancing or setting the limbs in correct positions.
After these preliminary exercises, the pupil is trained, very often individually or in groups of two or three, in movements of the classic dance in general.

watch?v=JzVTRbIQ2gw

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: