เครื่องแต่งกายโขน costumes

การแต่งกายโขน แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายมนุษย์เทวดา(พระ นาง) ฝ่ายยักษ์ ฝ่ายลิง
Costumes
Characters in khon can be divided into 4 types-male, female, demon, and monkey. Each of the four types has his/her own style of attire; and with it distinctive colors and intricate details, the audience can identify the characters.
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของตัวพระ
Phra Ram (Male Character)

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของตัวนาง
Sida (Female Character)

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของตัวยักษ์
Tosakanth (Demon Character)

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของตัวลิง
Hanuman (Monkey Character)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: